العربیة
آندوسکوپی سینوس

آندوسکوپی سینوس در مشهد

سینوزیت های مزمن ، دارای مشخصه عفونت و التهاب دراز مدت آستر بینی و سینوس ها می باشند. بیماران دارای سینوزیت مزمن ، انواع علائم از قبیل فشار صورت، گرفتگی بینی، ترشحات بینی بی رنگ و تراوش پشت بینی را تجربه می کنند. تشخیص سینوزیت

ادامه مقاله
مراقبت های بعد از آندوسکوپی سینوس

مراقبت های بعد از آندوسکوپی سینوس

آندوسکوپی سینوس ، تکنیکی برای بررسی مجاری بینی و سینوس می باشد. این روند با اندوسکوپ انجام می شود. اندوسکوپ یک لوله نازک و انعطاف پذیر دارای یک دوربین ریز و یک منبع نور است. دکتر محمد علی زرین قلم ، متخصص گوش و حلق

ادامه مقاله