سپتورینوپلاستی

1400/11/9 11:15:21

واژه سپتورینوپلاستی ترکیبی از دو واژه سپتوپلاستی ( جراحی انحراف بینی ) و رینوپلاستی ( جراحی بینی برای افزایش زیبایی) [...]