مراقبت های بعد از آندوسکوپی سینوس

1400/9/8 8:59:53

آندوسکوپی سینوس ، تکنیکی برای بررسی مجاری بینی و سینوس می باشد. این روند با اندوسکوپ انجام می شود. اندوسکوپ [...]